Lễ Hội Mường Khô

Ngày 03/04/2024 00:00:00

Tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024

Ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2024 (là ngày 09 và 10 tháng Giêng). Tại Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước. Đoàn Vận động viên, thiếu nữ trong sắc phục dân tộc tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024.
Tham gia với 04 nội dung thi gồm: Bắn Nỏ (nam, nữ); Tung Còn (nam, nữ); Đẩy Gậy (và thi thiếu nữ trong sắc phục Dân tộc. có 6 VĐV, thiếu nữ cùng Ban Chỉ đạo, ban huấn luyện tham gia tranh tài tại Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước

năm2024. Kết quả: Đạt 01 giải Nhất bắn nỏ nữ; 01 giải ba đẩy gậy nam; 1 giải 3 tung còn; và Giải C người đẹp.Hình ảnh vận động viên đạt giải ba môn đẩy gẩy

Hình ảnh tham gia sắc phục dân tộc tại lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024


Lễ Hội Mường Khô

Đăng lúc: 03/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024

Ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2024 (là ngày 09 và 10 tháng Giêng). Tại Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước. Đoàn Vận động viên, thiếu nữ trong sắc phục dân tộc tham gia Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024.
Tham gia với 04 nội dung thi gồm: Bắn Nỏ (nam, nữ); Tung Còn (nam, nữ); Đẩy Gậy (và thi thiếu nữ trong sắc phục Dân tộc. có 6 VĐV, thiếu nữ cùng Ban Chỉ đạo, ban huấn luyện tham gia tranh tài tại Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước

năm2024. Kết quả: Đạt 01 giải Nhất bắn nỏ nữ; 01 giải ba đẩy gậy nam; 1 giải 3 tung còn; và Giải C người đẹp.Hình ảnh vận động viên đạt giải ba môn đẩy gẩy

Hình ảnh tham gia sắc phục dân tộc tại lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước năm 2024


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)