Truyên truyền về bệnh Dại chó, mèo

Tin tức sự kiện

Truyên truyền về bệnh Dại chó, mèoTruyên truyền về bệnh Dại chó, mèo
Lễ Hội Mường KhôLễ Hội Mường Khô
Chuyển đởi số Chuyển đởi số
văn hóavăn hóa
văn hóavăn hóa
Xã Thành SơnXã Thành Sơn
Tập huấn trang thông tin điện tử ở xã Thành SơnTập huấn trang thông tin điện tử ở xã Thành Sơn
Lương Ngoại: Điểm sáng phong trào học tập trong gia đình và...Lương Ngoại: Điểm sáng phong trào học tập trong gia đình và dòng họ

Tin văn hóa - xã hội

Lương Ngoại: Điểm sáng phong trào học tập trong gia đình và dòng họ

(THO) - Nhằm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập của xã phát triển, trong những năm qua Hội Khuyến học (HKH) xã Lương Ngoại (Bá Thước) luôn chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội.

An ninh quốc phòng

Công an huyện Bá Thước thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(THO) - Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban An toàn giao thông huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh.